หน้าแรก บริการ ห้องพัก สถานที่ตั้ง ต้นคูณ
ห้อง ราคาเต็ม ราคาโปรโมชั่น

STANDARD

ห้องพักเตียงเดี่ยว 26 ห้อง

ห้องพักเตียงคู่ 19 ห้อง

 

500 บาท 450 บาท
EXTRA BED (เตียงเสริม) 200 บาท

หมายเหตุ

ราคานี้ ไม่รวมอาหารเช้า

มีห้องพักทั้งหมด จำนวน 45 ห้อง